Nasza Pracownia

Informacje o naszej pracowni

Pracownia znajduje się w sali 37 i zawiera wiele urządzeń, z których korzystają uczniowie. Pozwalają one na przebieg całej fazy produkcyjnej wyrobów poligraficznych, czyli:

• PrePress (procesy przeddrukowe i przygotowanie do druku) )
• Press (sam proces druku oraz bezpośrednie przygotowanie do tego procesu)
• Postpress  (introligatornia, procesy wykończeniowe)

PrePress

Każdy uczeń tego kierunku otrzymał indywidualną licencję Adobe CCE, co pozwala na korzystanie z wielu programów komputerowych takich jak:

Photoshop  (grafika rastrowa)
• Illustrator  (grafika wektorowa)
• Acrobat  (modyfikacja dokumentów pdf)
• InDesign (tworzenie układów stron)
  oraz cała reszta programów Adobe!

Press i PostPress

Pracownia wyposażona jest w sporą ilość urządzeń, które pozwolą nam wydrukować projekt, oraz przejść z nim całą fazę PostPress'u.

Drukowanie
• Laminowanie
Przekrawanie, cięcie
• Bigowanie

Więcej informacji na temat naszych urządzeń!